Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρακάτω εγκύκλιο για τον τρόπο δήλωσης συμμετοχής των αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2021 :

ΓΕΛ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α-Δ 2021

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021

Αίτηση συμμετοχής :

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-Δ

Οδηγίες για την αίτηση :

ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ

Δελτίο τύπου με οδηγίες:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Απόφοιτοι 2021

Ιστοσελίδα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αίτηση για μουσικά :

Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ για υποβολή

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α-Δ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 2021