Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ανταλλαγών και της εποικοδομητικής συνεργασίας σε αυτοδιοικητικό επίπεδο μεταξύ του Δήμου Θάσου και της Περιφερειακής Ενότητας Ρόιτλιγκεν το Γενικό Λύκειο Λιμένα Θάσου συνυπέγραψε τον Οκτώβριο 2018 μνημόνιο συνεργασίας με το γερμανικό σχολείο Dietrich ? Bonhoeffer ? Gymnasium που εδρεύει στο Μέτσιγκεν . Η πρώτη εκπαιδευτική ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 2018. Μαθητές του Λυκείου Dietrich ? Bonhoeffer ? Gymnasium υποδέχτηκαν και φιλοξένησαν στις οικογένειές τους μαθητές του Λυκείου Λιμένα. Η επίσκεψη ανταπόδοσης πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2018. Η διαμονή σε οικογενειακό περιβάλλον προωθεί τον διάλογο και τη φιλία της γενιάς αυτής , σε αμφότερες τις χώρες. Η περιβαλλοντική δράση «υφασμάατινες τσάντες αντί για πλαστικές» που προτάθηκε από τον Δήμο Θάσου και την Περιφέρεια Ρόϊτλιγκεν υλοποιήθηκε από μαθητές αμφότερων των σχολείων ,οι οποίοι δημιούργησαν από κοινού στο μάθημα των εικαστικών ένα κοινό λογότυπο. Τυπώθηκαν δίγλωσσα μηνύματα σε 1000 υφασμάτινες τσάντες οι οποίες διανεμήθηκαν σε λιανεμπόρους , γονείς κα συμπολίτες μας τόσο στη Θάσο όσο και στην Καβάλα. Στο πλαίσιο της μαθητικής δράσης «υφασμάτινες τσάντες» οι μαθητές του Λυκείου Λιμένα σε συνεργασία με τον Δήμο Θάσου πραγματοποίησαν ενημερωτική εκδήλωση για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το ζήτημα της αποφυγής πλαστικών απορριμμάτων. Στη μαθητική δράση του σχολείου μας «υφασμάτινες τσάντες αντί για πλαστικές» απονεμήθηκε το έτος 2018 , στο πλαίσιο του 8ου ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, βραβείο στον τομέα Νεολαία – Πολιτισμός ? Παιδεία και Περιβάλλον. Η συνεργασία των δύο σχολείων συνεχίζεται και από τις 9 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2019 το Γενικό Λύκειο Λιμένα θα επισκεφτεί για δεύτερη φορά το Γερμανικό Σχολείο. Η σχολική μας μονάδα θα εκπροσωπηθεί από δέκα μαθητές της Α΄Τάξης και από δύο συνοδούς Το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν οι μαθητές μας στο Γερμανικό Σχολείο περιλαμβάνει την μελέτη περιβαλλοντικών θεμάτων και την διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτω

ν. Για τη βιωματική προσέγγιση του θέματος θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε εργοστάσιο διαχωρισμού απορριμμάτων . Άλλος τομέας στον οποίο θα επικεντρωθούν οι μαθητές και των δύο σχολείων είναι η σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων των δύο χωρών και η παρουσίαση δημοκρατικών δομών . Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα εκπονήσουν ερευνητική εργασία με θέμα «Προσέγγιση της Ευρώπης από διαφορετικές οπτικές». Για τη βιωματική προσέγγιση του θέματος θα πραγματοποιήσουν ημερήσιο ταξίδι στο Στρασβούργο της Γαλλίας για να επισκεφτούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συζητήσουν με κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο επί της σημασίας της ΕΕ, των πεδίων σύγκρουσης, των οραμάτων για το μέλλον μιας ειρηνικής, κοινωνικής και βιώσιμης/αειφόρας Ευρώπης. Οι μαθητές μας θα συμμετάσχουν επίσης στο διαπολιτισμικό πρόγραμμα που θα πλαισιώνεται από Χριστουγεννιάτικη Συναυλία, ελληνική – γερμανική μουσική και χορό. Θα παρουσιάσουν την ιστορία της Θάσου, ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς καθώς τα έθιμα, τις παραδόσεις και τις φυσικές ομορφιές του Νομού Καβάλας.
Η διαπολιτισμική μάθηση, η ανταλλαγή απόψεων για τα εκπαιδευτικά συστήματα των δύο χωρών, η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης με την ανταλλαγή καλών πρακτικών, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση, και η προβολή του πολιτισμού μας στο εξωτερικό αποτελούν για το Γενικό Λύκειο Λιμένα τους κύριους στόχους της εκπαιδευτικής επίσκεψής μας στην Γερμανία και οι μαθητές ως πρεσβευτές του ελληνικού σχολείου και του τόπου μας θα μας εκπροσωπήσουν επάξια!!


Η Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Λιμένα
Αρετή Κώτση