ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση:    Λιμένας Θάσου

Τ.Κ.:  64004

E-mail: mail@lyk-thasou.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Αρετή Κώτση

Τηλέφωνο: 2593022707

FAX :  2593023707

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/10/2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 680

 

Προκήρυξη Ημερήσιας Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Ξάνθη

Η Διευθύντρια του ΓΕΛ Λιμένα Θάσου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.33120/ΓΔ4/ 28-02-2017 (ΦΕΚ 681 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/6-03-2017) για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής  εκδρομής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: ΞΑΝΘΗ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 05/11/2019

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 05/11/2019

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 158 (+ – 5)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών8 (1 Αρχηγός εκδρομής και 7 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Πλοίο: από και προς Λιμένα ? Κεραμωτή

                                     Λεωφορεία:  Πρίνο ? Ραχώνι ? Παναγία ? Ποταμιά 
                                        από και προς Λιμένα Θάσου

                                        Λεωφορεία: Κεραμωτή  – Ξάνθη ? Κεραμωτή

 

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :-

?Υπηρεσίες καταλύματος:  –

?Λοιπές υπηρεσίες : ?

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: Χωρίς ξεναγό

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:   Ξάνθη, περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής – επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:00 την  Τρίτη 22/10/2019 στο ΓΕΛ Λιμένα Θάσου, οι οποίες θα ανοιχτούν την ίδια μέρα και ώρα 10:05 πμ.

Θάσος 15/10/2019 

Η   Διευθύντρια

Αρετή Κώτση