Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA, στις 11 Απριλίου 2019. Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα διεξαχθεί διαγωνισμός για την επιλογή των μαθητών με θέμα: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται με άμεση καθολική ψηφοφορία από τους ευρωπαίους πολίτες. Με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, το ΕΚ συν-αποφασίζει με τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ένωσης σε μεγάλο ποσοστό της νομοθεσίας και επίσης αναλαμβάνει σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Έχει αυξημένες εξουσίες όσον αφορά στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ασκεί δημοκρατικό έλεγχο των αποφάσεων και είναι απαραίτητη η συναίνεση του στις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Μάιο του 2019 οι ευρωπαίοι πολίτες από τις 27 χώρες της ΕΕ θα ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές για την ανάδειξη των 705 Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ενισχύσουν τη δημοκρατική φυσιογνωμία της Ένωσης; Θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες ώστε να εκφράσει με πιο αποφασιστικό τρόπο την εντολή των πολιτών της Ένωσης οι οποίοι με την ψήφο τους θα προσδιορίσουν τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να επιλεγούν είκοσι τέσσερις (24) μαθητές/τριες, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην ημερίδα EUROSCOLA, η οποία θα διοργανωθεί στο Στρασβούργο στις 11 Απριλίου 2019.

Α. Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές/τριες της Β’ και Γ τάξης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης. Οι αλλοδαποί επιλεγέντες μαθητές που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα για να ταξιδέψουν.

Εξαιρούνται από το διαγωνισμό:

? οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν σε Ημερίδα EUROSCOLA, στο Στρασβούργο κατά το παρελθόν.

Στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας-έκθεσης, που φέρει τη μεγαλύτερη βαρύτητα, θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια:

1. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, που να αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας.

2. Καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου.

Μέχρι την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, οι μαθητές πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον συμμετοχής τους και να καταθέσουν στο σχολείο τα εξής:

1. ενυπόγραφη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο διαγωνισμό, συυπληοωυένη ηλεκτρονικά (απαραίτητο στοιχείο αποτελεί η συμπλήρωση ηλεκτρονικής διεύθυνσης (Ε-mail) του συμμετέχοντα,

2. ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων/ κηδεμόνων τους,

3. αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και

4. τίτλους πτυχίων Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας (σε περίπτωση που εκκρεμεί η παραλαβή του πτυχίου του/της μαθητή/τριας, δύναται να το προσκομίσει το αργότερο μέχρι την ημερομηνία βαθμολόγησης των γραπτών).

Πληροφορίες κο Γεωργιάδη.