Σε μια όμορφη φιλική συνάντηση ο Σύλλογος των διδασκόντων στο Λύκειο καθηγητών το Δ.Σ. του Συλλόγου των Γονέων και Κηδεμόνων του ΓΕΛ "Ήπιαν ένα κρασί" και έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα την Τρίτη 31/1/2012. Στον τυχερό καθηγητή προσφέρθηκε άδεια μίας ημέρας, Δευτέρα ή Παρασκευή, κατά την επιλογή του!

website design information