Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) προκηρύσσει «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για συμμετοχή στην 17η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 2019». Από το διαγωνισμό θα επιλεγούν δύο τριμελείς ομάδες μαθητών Λυκείου που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη 17η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών . Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών μπορείτε να δείτε στον επίσημο δικτυακό τόπο της διοργάνωσης  http://euso.eu.

Ο Ελληνικός διαγωνισμός, στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου που γεννήθηκαν μετά την 01-01-2002, θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

Οι τοπικοί διαγωνισμοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2019, σε χώρους που θα οριστούν από τα εκάστοτε Ε.Κ.Φ.Ε. Κάθε τριμελής ομάδα μαθητών θα διαγωνισθεί σε τρία πειραματικά θέματα: ένα στη Φυσική, ένα στη Χημεία και ένα στη Βιολογία ή σε συνδυασμό αυτών. Τα όργανα και οι διατάξεις που θεωρούνται γνωστές και θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές θα καθοριστούν από την Οργανωτική Επιτροπή του κάθε Τοπικού Διαγωνισμού και θα ανακοινωθούν με την προκήρυξή του.

? Η δεύτερη πανελλήνια φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

Διαδικασία Τοπικών Διαγωνισμών (Α’ φάση)

Στη διεύθυνση http://panekfe.gr/euso/docs είναι αναρτημένα τα θέματα των Τοπικών, Πανελλήνιων και Ευρωπαϊκων Ολυμπιάδων περασμένων ετών.