Μια ελπιδοφόρα δράση για να σωθούν ζωές μετά από καρδιακή ανακοπή πραγματοποιείται στο Γενικό Λύκειο Λιμένα , συνεισφέροντας στους ευρύτερους μαθησιακούς στόχους της σύγχρονης εκπαίδευσης για την προετοιμασία υπεύθυνων ενεργών πολιτών.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄τάξης και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ενημερώνονται και μαθαίνουν να παρέχουν βασικές πρώτες βοήθειες και, ειδικότερα, βασικές πρακτικές δεξιότητες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, όπως αυτή της Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση – ΚΑΡΠΑ).

Οι μαθητές με την εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες αποτελεσματικής δράσης σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής, αλλά και την κουλτούρα ανταπόκρισης, σώζοντας ζωές. Κάθε μαθητής/τρια που εκπαιδεύεται στην ΚΑΡΠΑ είναι ένας εν δυνάμει διασώστης και ταυτόχρονα πολλαπλασιαστής αυτής της ζωτικής γνώσης στην κοινότητα. Παράλληλα τα παιδιά μαθαίνουν να βοηθούν του άλλους, καλλιεργείται το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση και η αυτενέργεια των παιδιών.

Οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, με βιωματικό τρόπο ήρθαν σε επαφή με τις θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής – ΒΥΖ. Έμαθαν τον τρόπο εκτίμησης της κατάστασης του θύματος, τον ενδεδειγμένο τρόπο κλήσης των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας (ΕΚΑΒ – 166), την εκτέλεση ΚΑΡδιοΠνευμονικής Αναζωογόνησης – ΚΑΡΠΑ (μόνο θωρακικές συμπιέσεις, χωρίς εμφυσήσεις λόγω του Covid-19), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) καθώς και τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (CPR/AED). . Τέλος, έμαθαν σε ποιες περιπτώσεις και πώς θα τοποθετούν ένα άτομο σε θέση ανάνηψης.

                                                   

Η δράση του σχολείου υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές – διασώστες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), παράρτημα Πρίνου Θάσου στους οποίους εκφράζουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας για την εξαιρετική ενημέρωση και εκπαίδευση που παρείχαν στους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

Ευελπιστούμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές των γνώσεων αυτών στο οικογενειακό, το φιλικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αλληλεπιδρούν κάθε μέρα.