1ο Βραβείο – ΓΕ. Λ Λιμένα Θάσου
Η Βράβευση του σχολείου μας θα λάβει χώρα το Σάββατο
09-11-2019 στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων στις 10.30 π.μ.