Το Σχολείο δεν είναι μόνο φορέας γνώσης, όπως αυτή προβάλλεται μέσα από ένα αυστηρό αναλυτικό πρόγραμμα, το Σχολείο είναι φορέας παιδείας και πολιτισμού, που  καλλιεργεί  τις ψυχές των νέων,  διαμορφώνει  και  σφυρηλατεί  τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους με αξίες και ιδανικά, που θα φωτίζουν τον δύσβατο δρόμο της μετέπειτα πορεία τους.

Συμμεριζόμενοι το χρέος που έχουμε ως εκπαιδευτικοί, συναισθανόμενοι το ρόλο που οφείλει το Σχολείο να διαδραματίσει και έχοντας γίνει αποδέκτες των μηνυμάτων που εναγωνίως εκπέμπει η κοινωνία, αναλαμβάνουμε δράσεις. Δράσεις καινοτόμες που άλλοτε εμπλουτίζουν την σχολική πραγματικότητα και άλλοτε αναδεικνύουν το Σχολείο ως ένα κέντρο παιδείας και δημιουργίας.

Μία καινοτόμος δράση έλαβε χώρα και σήμερα 25 Οκτωβρίου 2019 στο πλαίσιο της σχολικής εκδήλωσης  για τον εορτασμό της Εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940. Ενόψει την επετειακής εκδήλωσης και σε συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας το Γενικό Λύκειο Λιμένα παρείχε  στους μαθητές τους ένα μάθημα τοπικής Ιστορίας εναρμονισμένο με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην περιοχή μας τον Οκτώβριο του 1940. Ο ιστορικός ερευνητής κ. Κωνσταντίνος Παπακοσμάς παρουσίασε τα ιστορικά τεκμήρια ? στοιχεία που έχει συγκεντρώσει και φωτογραφίες που αναφέρονται στην Εθνική επέτειο ? από το πολύτιμο αρχειακό υλικό του Δήμου Καβάλας.

Τα παιδαγωγικά οφέλη των μαθητών μας από την συγκεκριμένη δράση είναι αδιαμφισβήτητα. Η Τοπική Ιστορία βοηθά το μαθητή να αντιμετωπίζει ερευνητικά το περιβάλλον,  να παρατηρεί, να περιγράφει, να συγκρίνει και να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα πράγματα πήραν την παρούσα μορφή τους στο συγκεκριμένο χώρο, να ενεργοποιείται δημιουργικά στις προσπάθειες διατήρησης της πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου του, να καλλιεργεί κίνητρα και εθισμούς για ατομική και συλλογική δράση μέσα και έξω από το σχολείο, να αναπτύσσει ερευνητικές δεξιότητες όπως η άντληση πληροφοριών και η επαλήθευση δεδομένων.  Επιπλέον, η γνώση της τοπικής ιστορίας συμβάλλει στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία, ενώ συνδέεται με την περιβαλλοντική και διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Λιμένα Θάσου ευχαριστούμε τον Δήμο Καβάλας και τον κ. Κωνσταντίνο Παπακοσμά που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του σχολείου μας στηρίζοντας την πρωτοβουλία μας με το πολύτιμο αρχειακό υλικό που με την διάχυσή του έγινε πλέον «κτήμα» των μαθητών μας.

Η Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Λιμένα

Αρετή Κώτση