Η δεύτερη φάση των εγγραφών – ανανεώσεων εγγραφών λήγει την Τρίτη 6-9-2022 και ώρα 23:59.  Παρακαλείστε να τακτοποιήσετε τυχόν εκκρεμότητες .