Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Υπουργείου Παιδείας να μην χαθεί η επαφή μεταξύ του σχολείου και των μαθητών στη διάρκεια της κρίσης του covid-19 και όσο τα σχολεία είναι κλειστά, ξεκινά μια διαδικασία για την εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση, την παροχή δηλαδή μαθημάτων ή βοηθητικού υλικού στους μαθητές από τους καθηγητές τους, ένα τηλε-μάθημα δηλαδή, από τον υπολογιστή.
Για αυτό τον λόγο θα ενημερώνεστε μέσω mail για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και για τον τρόπο σύνδεσης των μαθητών με την «εικονική τάξη» για το μάθημα.
Το mail βέβαια, ανήκει στα προσωπικά δεδομένα, αλλά σύμφωνα με το υπουργείο : «Κατ? εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019, θα θέλαμε) σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας.
Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία.
Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους , λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας gengram.abe@minedu.gov.gr).
Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε εικονική τάξη είναι να έχετε όλοι σας internet και υπολογιστή στο σπίτι.
Τα (προαιρετικά) μαθήματα ξεκινούν από τη Γ Λύκείου και θα ακολουθήσουν σταδιακά και οι άλλες τάξεις.
Ευχαριστώ για την συνεργασία σας!

Η Διευθύντρια

Αρετή Κώτση