Την Τετάρτη 18/05/2022 στο ΓΕ.Λ. Λιμένα πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική εκπαιδευτική ενημέρωση  με συμμετοχή των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας με θέμα «Δομή και οργάνωση της διαβαθμισμένης αξιολόγησης για την επίδοση των μαθητών/μαθητριών». Η επιμορφωτική δράση είχε διάρκεια 2 διδακτικές ώρες και πραγματοποιήθηκε εντός του σχολικού ωραρίου. Επιμορφωτής ήταν ο κ. Βασίλειος Σάλτας-εκπαιδευτικός του ΓΕ.Λ Λιμένα και επιστημονικός συνεργάτης του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας σχετικά με τη διαβαθμισμένη αξιολόγηση που είναι εναλλακτική μέθοδος αξιολόγησης του/της μαθητή/μαθήτριας βασισμένη στις ρουμπρίκες (rubrics) με στόχο την παροχή μιας διαδικασίας υπολογισμού της επίδοσής τους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και διαβαθμίσεων ποιότητας.

 

Μετά το πέρας της επιμόρφωσης ακολούθησε συζήτηση καθώς και  προτάσεις και ιδέες για την εφαρμογή της διαβαθμισμένης αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό έργο του σχολείου στο μέλλον.

Δομή και Οργάνωση Διαβαθμισμένης Αξιολόγησης