Ο Dewey στις αρχές  του 20ου αιώνα είχε γράψει: «Δεν έχουμε μια σειρά από χωριστούς κόσμους, ένας από τους οποίους είναι μαθηματικός, άλλος φυσικός, άλλος ιστορικός κ.λπ. Ζούμε σε ένα κόσμο όπου όλες οι πλευρές συνδέονται. Όλες οι σπουδές προέρχονται από σχέσεις του ενός μεγάλου κοινού κόσμου και καθώς το παιδί ζει σε μεταβαλλόμενη αλλά συγκεκριμένη και ενεργητική σχέση με αυτόν τον κοινό κόσμο, οι σπουδές του είναι φυσικά ενιαίες. Η σύνδεση των σπουδών δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα. Ο δάσκαλος δεν θα είναι υποχρεωμένος να προσφεύγει σε κάθε είδους τεχνάσματα και να συνυφαίνει λίγη αριθμητική με το μάθημα της ιστορίας. Συνδέστε το σχολείο με τη ζωή και όλες οι σπουδές θα συνδεθούν αναγκαστικά».
Η γνώση που αντιμετωπίζεται ως ενιαία ολότητα και όχι αποσπασματικά ταυτόχρονα συνδέεται με την ίδια τη ζωή.
Διασκεδάζουμε με τα μαθηματικά, σε μια διαθεματική – διεπιστημονική προσέγγιση, με τη συμβολή των άλλων επιστημών και τα αποτελέσματα διαχέονται σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής.