Το Γενικό Λύκειο Λιμένα Θάσου στεγάζεται σε ένα άρτια εξοπλισμένο για εκμάθηση σχολικό κτήριο, παρέχοντας αίθουσες για όλα τα τμήματα, εργαστήριο φυσικής και χημείας και εργαστήριο πληροφορικής.


Η αίθουσα του Α3.


Το εργαστήριο χημείας, βιολογίας και φυσικής.

Επίσης, το σχολείο μας έχει τεράστιο προαύλιο χώρο, για τα διαλείμματα ή ακόμα και γυμναστική, όταν το επιτρέπει ο καιρός.

Τέλος, το Γυμναστήριο του Δήμου βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το κεντρικό κτήριο, και μας έχει παραχωρηθεί για τις ώρες της φυσικής αγωγής, για σχολικές εκδηλώσεις, κλπ.

website design information