Πανελλήνιες: ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σας επαναπροωθούμε την Εγκύκλιο Ενεργοποίησης των Επταμελών Επιτροπών 2023-2024 και επισημαίνουμε: Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/ 148604/ Α5/30-11-2022 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά από την Τετάρτη…

Περισσότερα