Ενδοσχολική επιμορφωτική δράση σε θέματα διαβαθμισμένης αξιολόγησης

Την Τετάρτη 18/05/2022 στο ΓΕ.Λ. Λιμένα πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική εκπαιδευτική ενημέρωση  με συμμετοχή των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας με θέμα «Δομή και οργάνωση της διαβαθμισμένης αξιολόγησης για την επίδοση των μαθητών/μαθητριών». Η επιμορφωτική δράση είχε διάρκεια 2 διδακτικές ώρες και πραγματοποιήθηκε εντός του σχολικού ωραρίου. Επιμορφωτής ήταν ο κ. Βασίλειος Σάλτας-εκπαιδευτικός του ΓΕ.Λ Λιμένα και επιστημονικός…

Περισσότερα

Ανάλυση Αποτελεσμάτων της Δράσης “Εκπαιδευτικοί και μαθητές παρέχουν πρώτες βοήθειες””

Εκπαιδευτικοί και μαθητές παρέχουν πρώτες βοήθειες       Την 29η και 30η Μαρτίου 2022 διοργανώθηκε εκπαιδευτική δράση με θέμα «Εκπαιδευτικοί και μαθητές παρέχουν πρώτες βοήθειες», υπό την αιγίδα του Γενικού Λυκείου Λιμένα Θάσου σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Πρίνου.     Σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών και των…

Περισσότερα

Εκπαιδευτικοί και μαθητές παρέχουν πρώτες βοήθειες

Την 29η και 30η Μαρτίου 2022 διοργανώθηκε εκπαιδευτική δράση με θέμα «Εκπαιδευτικοί και μαθητές παρέχουν πρώτες βοήθειες», υπό την αιγίδα του Γενικού Λυκείου Λιμένα Θάσου σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Πρίνου. Σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας σε θέματα που αφορούν σε κινδύνους ατυχημάτων,…

Περισσότερα