Αξιολόγηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μαθημάτων θετικών επιστημών

Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της αξιοποίησης της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως μορφή εκπαίδευσης μαθημάτων θετικών επιστημών, η διερεύνηση των εμποδίων και των δυσκολιών που προκύπτουν κατά την αξιοποίησή της καθώς και των προτάσεων για περεταίρω βελτίωσή της.   Αξιολόγηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μαθημάτων θετικών επιστημών

Περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ

Μια ελπιδοφόρα δράση για να σωθούν ζωές μετά από καρδιακή ανακοπή πραγματοποιείται στο Γενικό Λύκειο Λιμένα , συνεισφέροντας στους ευρύτερους μαθησιακούς στόχους της σύγχρονης εκπαίδευσης για την προετοιμασία υπεύθυνων ενεργών πολιτών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄τάξης και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ενημερώνονται και μαθαίνουν να παρέχουν βασικές πρώτες βοήθειες και, ειδικότερα, βασικές…

Περισσότερα