Παγκόσμια ημέρα π

14 Μαρτίου 2022 (3/14/2022) Διαδικτυακή υβριδική εκπαιδευτική εκδήλωση ΓΕ.Λ. Λιμένα και ΓΕ.Λ. Χρυσούπολης Ν. Καβάλας Ως εισαγωγικό γράψε: «Ο αριθμός π=3,14… (μήκος κύκλου διαμέτρου μίας μονάδας) είναι ένας άρρητος αλλά και υπερβατικός αριθμός, δηλαδή δεν είναι ρίζα κάποιου μη μηδενικού πολυωνύμου με ρητούς συντελεστές. Ο προσεγγιστικός υπολογισμός του απασχολεί την ανθρωπότητα για πάνω από 4.000…

Περισσότερα