ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021

Έντυπο Αίτησης Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 9/4/2021. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 149641/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ:9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του…

Περισσότερα

Ενημέρωση παράτασης υποβολής ή τροποποίησης Α-Δ για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως ανακοινώθηκε σε σχετικό Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε σήμερα στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΑΙΘ, παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 30 Μαρτίου η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης –Δήλωσης των αποφοίτων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, καθώς και για τη δυνατότητα οι μαθητές της τελευταίας…

Περισσότερα

Τροποποίηση του τρόπου εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ειδικά για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021

Πατήστε επάνω στον παρακάτω υπερσύνδεσμο για να διαβάσετε την απόφαση: Τροποποίηση του τρόπου εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ειδικά για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021

Περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2021 – ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρακάτω εγκύκλιο για τον τρόπο δήλωσης συμμετοχής των αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2021 : ΓΕΛ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α-Δ 2021 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021 Αίτηση συμμετοχής : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-Δ Οδηγίες για την αίτηση : ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ Δελτίο τύπου με οδηγίες: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –…

Περισσότερα